Wizyt: 13327

Torggler Polska

Hydroizolacyjna zaprawa polimerowo-cementowa EKOR 72

Telefon 42 717 27 37, 42 717 27 47
Faks 42 717 10 58
E-mail biuro@torggler.pl

Adres Sadowa 6 , 95-100 Zgierz

EKOR 72 to hydroizolacyjna zaprawa polimerowo-cementowa przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych izolacji przeciwwodnych: na balkonach i tarasach, w nieckach basenów kąpielowych, na plażach przy basenach, w zbiornikach wody technologicznej, w kabinach prysznicowych, w pomieszczeniach mokrych. Dzięki elastyczności, odporności na promieniowanie UV, działanie soli oraz dwutlenku węgla EKOR 72 zalecany jest również przy zabezpieczeniach... Czytaj dalej

EKOR 72 to hydroizolacyjna zaprawa polimerowo-cementowa przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych izolacji przeciwwodnych: na balkonach i tarasach, w nieckach basenów kąpielowych, na plażach przy basenach, w zbiornikach wody technologicznej, w kabinach prysznicowych, w pomieszczeniach mokrych.

Dzięki elastyczności, odporności na promieniowanie UV, działanie soli oraz dwutlenku węgla EKOR 72 zalecany jest również przy zabezpieczeniach elementów narażonych na duże różnice temperatur, działanie soli lub wymagających zwiększonej ochrony przed dyfuzją CO2: konstrukcje podpór i przęseł mostowych, ścian oporowych, krawężników betonowych itp.

Przygotowanie zaprawy hydroizolacyjnej EKOR 72:

Po wymieszaniu komponentów A i B powstaje tiksotropowy szlam, który aplikuje się w m.in.: dwóch warstwach (metodą szpachlowania powierzchni lub malowania (wcierania w podłoże) sztywnym pędzlem:

 • komponent A – mieszanka cementu, dodatków organicznych, włókien zbrojących, kruszyw mineralnych wg krzywej przesiewu
 • komponent A – dyspersja wodna kopolimeru na bazie diestru kwasu akrylowego, akrylonitrylu i styrenu

Odporność na parcie wody:

Pełna wytrzymałość mechaniczna zaprawy: po 4 tygodniach

Możliwość klejenia płytek: po kilku dniach lub nawet po 2 dniach (przy niskiej wilgotności 50-60% i temp. +20°C)

Zdolność do mostkowania rys w podłożu: o rozwartości do 0,8 mm

ZALETY

 • mała grubość (2-4 mm), duża wytrzymałość mechaniczna – warstwa zaprawy EKOR 72 o zalecanej grubości ok. 3 mm waży poniżej 6 kg/m2 i wytrzymuje ciśnienie parcia wody minimum 0,5 MPa (wg badań przeprowadzanych przez ITB do aprobaty technicznej), natomiast wg badań przeprowadzanych wg norm DIN zaprawa przenosi ciśnienie dodatnie (parcie) min. 3 bar i ciśnienie ujemne (ssanie) min. 0,5 bar
 • świeża zaprawa doskonale przylega do podłoży mineralnych, nie spływa z powierzchni pionowych i nie tworzy zacieków
 • warstwę izolacji można bez problemu nakładać na podłoża o różnych skomplikowanych geometrycznie kształtach z uwzględnieniem wklęsłych załamań w konstrukcji (miejsca o szczególnej koncentracji naprężeń) – dla ich rozproszenia, zaleca się wykonanie wyobleń tych załamań lub wklejanie taśm uszczelniających, aby warstwa izolacji nie była narażona na duże miejscowe przeciążenia
 • wykazuje zdolność do zachowania elastyczności zarówno w ujemnych jak i w dodatnich temperaturach
 • zaprawa jest idealna do wykonywania hydroizolacji pod okładzinę z płytek, możliwość przyklejenia płytek klejem cementowym do powierzchni izolacji
 • hydroizolacja nie stanowi przeszkody dla odparowującej wody, która mogłaby potencjalnie znaleźć się pod warstwą izolującą, a ciśnienie pary wodnej nie uszkodzi izolacji
 • warstwa izolacji stanowi znaczną przeszkodę dla dwutlenku węgla i w konsekwencji – przed karbonatyzacją

Pozostała oferta:

 • emulsje bitumiczne do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, mogące w połączeniu z cementem i piaskiem stanowić również jednocześnie materiał izolujący i służący do mocowania płyt ocieplających np. w strefach fundamentów,
 • impregnaty silikonowe do powierzchniowego zabezpieczenia fasad i elewacji oraz ich fragmentów wykonanych z ceramiki bądź materiałów nasiąkliwych,
 • materiały na bazie żywic epoksydowych do wykonywania powłokowych zabezpieczeń poprawiających również odporność chemiczną zabezpieczanych powierzchni,
 • materiały do wykonania ocieplenia metodą lekką mokrą.

Hydroizolacyjna zaprawa polimerowo-cementowa EKOR 72Cennik

Zwiń